Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

: Raport roczny Artificial Intelligence S.A. za 2017 rok (EBI)

21.03.2018 20:05
Zarząd Artificial Intelligence S.A w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 rok.W związku z wydaniem przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem Zarząd przekazuje również w załączaniu jego stanowisko w tym zakresie. Jednocześnie informuje, że wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie opinii, która zostanie opublikowana niezwłocznie po jej uzyskaniu.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

podstrony