Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość (EBI)

28.03.2018 22:14
Zarząd Spółki HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym publikuje analizę sytuacji finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinii co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 111/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dniu 09 lutego 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 5 pkt b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

podstrony