Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Korekta SA-QS4 (EBI)

04.04.2018 16:36
Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe. Korekty wynika z faktu błędnego ujęcia w zobowiązaniach długoterminowych obligacji których wykup ma nastąpić w 2018 r. Po dokonaniu korekty zobowiązanie te są prezentowane prawidłowo w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Załączniki:

1. Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony