Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

Balticon SA: Raport miesięczny za marzec 2018 (EBI)

14.04.2018 09:20
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018.Raport zawiera:

I. Wyniki finansowe Emitenta za luty 2018.

II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w marcu 2018.

III. Kalendarz inwestora na kwiecień 2018.I.

RZiS - wybrane pozycje

Narastająco_________________________01-02/2018[PLN]__01-02/2017[PLN]__Dynamika

Przychody ze sprzedaży________________22 210 424________16 610 888______134%

Zysk/strata ze sprzedaży___________________605 848_________951 951______64%

Zysk/strata z działalności operacyjnej_________519 697________788 528______66%

Zysk/strata brutto__________________________199 584_________389 115______51%

EBITDA___________________________________1 398 458_______1 528 753______91%

II.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI:

1) EBI 5/2018 bieżący w dniu 2018-03-14 - Raport miesięczny za luty 2018,

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI.III.

W maju Spółka planuje opublikować następujące raporty:

- raport miesięczny za kwiecień 2018, który zostanie opublikowany do 14 maja 2018 roku,

- raport kwartalny za 1Q2018, który zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2018 roku,

- raport roczny za 2017 rok, który zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2018 roku.Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami.Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".

podstrony