Zobacz wszytkie

HFT Group SA: WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty (EBI)

24.04.2018 21:53
Zarząd Spółki HFT Group S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r.
podstrony