Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. HFT GROUP (EBI)

27.04.2018 22:03
Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe. Korekta wynika z faktu podjęcia decyzji w dniu 27 kwietnia 2018 roku o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2017 roku odpisu aktualizacyjnego na cała wartość akcji posiadanych w spółce First Commonwealth Financial S.A. oraz części udzielonych jej pożyczek długoterminowych, o czym spółka poinformowała raportem ESPI nr 2/2018 opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2018 roku. . Ponadto w związku z dokonywanymi konsultacjami wcześniej przygotowanych sprawozdań finansowych z biegłym rewidentem uległy zmianie niektóre wartości prezentowane w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym zgodnie z zaleceniami biegłego. Jednak nie są to istotne zmiany.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony