Zobacz wszytkie

: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku. (EBI)

14.05.2018 18:11
Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
podstrony