Zobacz wszytkie

: Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Fintech S.A. (EBI)

15.05.2018 21:40
Zarząd Spółki Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku raport kwartalny spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 roku.Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
podstrony