Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (EBI)

15.05.2018 23:43
Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. zawierający dane jednostkowe.

Załączniki:

1. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony