Zobacz wszytkie

MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania (ESPI)

11.10.2017 21:35

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr59/2017
Data sporządzenia:2017-10-11
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa ), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: Spółka lub Emitent ) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Marcina Fryda (dalej jako: Akcjonariusz ).W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż z uwagi na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii H, doszło do zmiany udziału posiadanych akcji przez Akcjonariusza.Przed rejestracją akcji serii H Spółki, o której mowa powyżej Akcjonariusz posiadał łącznie 6.587.743 akcje Emitenta, reprezentujących 12,0 proc. kapitału zakładowego oraz 11,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Po rejestracji akcji serii H, o której mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 6.587.743 akcje Emitenta, reprezentujących 8,8 proc. kapitału zakładowego oraz 8,7 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż powzięcie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w dniu 9 października 2017 roku.Akcjonariusz poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,

2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,

3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,

4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
Marcin Fryda_zawiadomienie 11.10.2017.pdfzawiadomienie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERLIN GROUP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matuszewska14
(ulica)(numer)
+48 22 863 35 82+48 12 653 45 19
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
107-001-37-12141697924
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-11Łukasz SzczepańskiPrezes ZarząduŁukasz Szczepański
podstrony