Zobacz wszytkie

: Raport roczny za rok obrotowy 2017 (EBI)

04.06.2018 15:35
Zarząd 7Levels S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
podstrony