Zobacz wszytkie

: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r. (EBI)

05.06.2018 15:29
Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2018 r.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
podstrony