Zobacz wszytkie

: Życiorys zawodowy członków Rady Nadzorczej (EBI)

05.06.2018 17:36
Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Dariusza Jareckiego, Piotra Kani oraz Piotra Nogasia.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
podstrony