Zobacz wszytkie

: Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2017 (EBI)

05.06.2018 17:59
W nawiązaniu do raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 4 czerwca 2018 roku (Raport EBI nr 2/2018), Zarząd 7Levels S.A. przekazuje w załączeniu w ramach uzupełnienia ww. raportu następujące dokumenty: Oświadczenie Zarządu 7Levels S.A. do raportu rocznego za 2017 r., wybrane dane finansowe ze sprawozdania za 2017 r., Informacje na temat stosowania w 2017 roku zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz pismo Zarządu Spółki.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
podstrony