Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Jednostkowy raport roczny HFT Group S.A. za rok obrotowy 2017 (EBI)

08.06.2018 22:42
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dn. 30 maja.2018r., przekazuje w załączonych plikach jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony