Zobacz wszytkie

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S: Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą (EBI)

12.06.2018 22:00
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi ( Emitent , Spółka ) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Emitent podpisał umowę z dnia 1 czerwca 2018 r. zawartą z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Autoryzowany Doradca ) dotyczącą świadczenia przez ten podmiot na rzecz Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania.Autoryzowany Doradca na mocy przedmiotowej umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

podstrony