Zobacz wszytkie

Maximus SA: WZ - przerwa w obradach (EBI)

12.06.2018 22:13
Zarząd Maximus S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. zwołane na 12 czerwca 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. nastąpi 26 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba -Dorak, ulica Cyniarska nr 36.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony