Zobacz wszytkie

Kupiec SA: Powołanie RN (EBI)

15.06.2018 12:49
Zarząd Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie ( Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. podjęło m.in. uchwały nr 14, 15, 16, 17 i 18, mocą których powołało na Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji następujące osoby:

Pana Piotra Wróblewskiego,

Panią Jolantę Wróblewską,

Pana Zygmunta Tabisz,

Pana Jana Leszkiewicz,

Pana Rafała Leszkiwicz.Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Zarząd przekaże w momencie ich otrzymania.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony