Zobacz wszytkie

Black Point SA: Powołanie prezesa zarządu (EBI)

20.06.2018 12:05
Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 20 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.Działając na podstawie Artykułu 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Panią Kamilę Yamasaki powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu.W załączeniu życiorys.Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

podstrony