Zobacz wszytkie

GPPI SA: WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty (EBI)

25.06.2018 15:03
Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI SA w dniu 25.06.2018 r.Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .

podstrony