Zobacz wszytkie

: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 r. (EBI)

28.06.2018 19:22
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .

podstrony