Zobacz wszytkie

: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku. (EBI)

29.06.2018 19:33
Zarząd Cherrypick Games S.A. ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
podstrony