Zobacz wszytkie

Aforti Holding SA: Powołanie członka RN (EBI)

02.07.2018 17:16
Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 02 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §15 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Olgi Chojeckiej-Szymańskiej.Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw ("the Company", "the Issuer"), hereby informs that on 02nd July 2018 the Supervisory Board of the Company, on the basis of §15 point 4 of the Statutes of the Company, adopted a resolution on the co-opt of Mrs Olga Chojecka-Szymańska to the Supervisory Board.The professional resume of the newly appointed Member of the Supervisory Board is attached to this report.Legal basis:

Article 3, Paragraph 1, Point 7) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules

podstrony