Zobacz wszytkie

Call Center Tools SA: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2018 r. (EBI)

12.07.2018 23:03
Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.07.2018 r. wraz z informacją dotyczącą oddanych głosów oraz zgłoszonych sprzeciwów do podjętych uchwał. Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony