Zobacz wszytkie

Call Center Tools SA: Odwołanie członka Rady Nadzorczej (EBI)

12.07.2018 23:11
Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Szumlasa.Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony