Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HFT Group S.A. w dniu 24 lipca 2018 r. (EBI)

25.07.2018 23:16
Zarząd Spółki HFT Group S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lipca 2018 r.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
podstrony