Zobacz wszytkie

Hefal Serwis SA: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (EBI)

09.08.2018 23:03
Zarządca Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6.08.2018 r. od akcjonariusza Małgorzaty Szkopek zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.W załączeniu pełna treść zawiadomienia.podstawa prawna - art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
podstrony