Zobacz wszytkie

Robyg SA: Zmiana terminu publikacji SA-PSr (EBI)

10.08.2018 16:52
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. wysłanego za pośrednictwem systemu ESPI dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych ROBYG S.A. w 2018 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018 roku. Dotychczasowy termin 23 sierpnia 2018 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 29 września 2018 roku.Podstawa prawna:§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A.

podstrony