Zobacz wszytkie

SKOTAN S.A.: Emisja obligacji serii H (ESPI)

31.10.2017 15:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2017

Data sporządzenia: 2017-10-31
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Emisja obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Skotan S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii H. W ramach emisji zostało przydzielonych 15 obligacji imiennych serii H o wartości nominalnej 50.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 750.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 31 grudnia 2018 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.

Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych oraz instalacji do wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych . Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKOTAN S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dyrekcyjna6
(ulica)(numer)
032 793 71 72032 793 71 72
(telefon)(fax)
biuro@skotansa.plwww.skotansa.pl
(e-mail)(www)
5480076967070629344
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-31Jacek Kostrzewa

Prezes Zarządu
podstrony