Zobacz wszytkie

ATC Cargo SA: Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2018 roku (EBI)

14.08.2018 16:39
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje, w załączonym pliku, jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Jadeszko - Prezes Zarządu

Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

podstrony