Zobacz wszytkie

Bloober Team SA: Zawarcie umowy na zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla potrzeb prospektu emisyjnego (EBI)

14.08.2018 17:14
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 14 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2016 i 2017.Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3936.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony