Zobacz wszytkie

Śląskie Kamienice SA: Przydział obligacji serii K2 (EBI)

10.09.2018 21:19
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 54/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K2) Zarząd Emitenta informuje, iż podjął uchwałę w sprawie przydziału 300 obligacji imiennych serii K2, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 10.000 zł, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.000.000 zł.Celem emisji obligacji serii K2 jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta opartej na zakupie i modernizacji nieruchomości. Obligacje serii K2 zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi w dniu 10 września 2020 roku.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
podstrony