Zobacz wszytkie

PRAGMA FAKTORING S.A.: Stan przedmiotu zastawu zabezpieczenie obligacji. (ESPI)

14.11.2017 23:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr73/2017

Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu zabezpieczenie obligacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:


Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2017 r.:

dla serii H 26.000.048,10 zł;

dla serii I 26.086.565,93 zł;

dla serii J 15.600.136,22 zł;

dla serii K 13.319.180,97 zł;

dla serii L 19.634.095,75 zł;

dla serii M 15.730.265,76 zł.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
biuro@pragmafaktoring.plwww.pragmafaktoring.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2017-11-14Jerzy SaganProkurent
podstrony