Zobacz wszytkie

CYFROWY POLSAT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku (ESPI)

06.12.2017 20:51

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2017
Data sporządzenia:2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.Porządek obrad:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.6. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Eileme1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 stycznia 2018 roku, przygotowane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych;2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku.3. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme1 AB (publ) załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku.Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia Materiały.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20180109.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ na 9 stycznia 2018 r.
Projekty uchwał NWZ_20180109.pdfProjekty uchwał NWZ z dnia 9 stycznia 2018 r.
171206_CP_EILEME1_MERGER_PLAN.PDFWspólny Plan Transgranicznego Połączenia/Common Draft Terms of Cross-border Merger by Acquisition
Notice on convening the EGM_20180109.pdfNotice on convening the EGM for January 9, 2018
Draft resolutions_EGM_20180109.pdfDraft resolutions of the EGM on January 9, 2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Information on convening the

Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on January 9, 2018The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.

(the “Company”), acting pursuant to Article 399
podstrony