Zobacz wszytkie

GETBACK S.A.: Informacja dotycząca portfela wierzytelności - podpisanie umowy cesji. (ESPI)

06.12.2017 22:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr144/2017

Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Informacja dotycząca portfela wierzytelności - podpisanie umowy cesji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017, Zarząd Getback S.A. ("GetBack") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack ( Podmiot ), podpisał w dniu 6 grudnia 2017 r. z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę dotyczącą nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej około 1,2 mld PLN ( Umowa ). Zgodnie z postanowieniami Umowy przeniesienie własności nastąpi pod warunkiem uiszczenia przez Podmiot ustalonej ceny. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących wierzytelności.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Konrad KąkolewskiPrezes Zarządu
2017-12-06Anna PaczuskaWiceprezes Zarządu
podstrony