Zobacz wszytkie

TOWER INVESTMENTS S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji (ESPI)

07.12.2017 21:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr57/2017

Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
TOWER INVESTMENTS S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Tower Investments S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C oraz rezygnacji z wykonania upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych.Zarząd Spółki postanowił wyznaczyć cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych ) za każdą akcję.Ofertą Publiczną objętych jest łącznie 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych przez Emitenta w następujący sposób:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) oferuje się 100.000 Akcji serii C,

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) oferuje się 400.000 Akcji serii C.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWER INVESTMENTS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-956WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RUMIANA49
(ulica)(numer)
+48 (22) 299 73 34
(telefon)(fax)
info@towerinvestments.plwww.towerinvestments.pl
(e-mail)(www)
782-25-64-985
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-07BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU
podstrony