Zobacz wszytkie

EKOKOGENERACJA S.A.: Uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego (ESPI)

07.12.2017 23:22

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2017

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaEKOKOGENERACJA S.A.

Temat

Uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowegoPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji ( Emitent ) informuje, iż w dniu 07.12.2017 r. doręczono Emitentowi postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy potwierdzające uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego W Warszawie w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego.Emitent w Komunikacie Bieżącym ESPI nr 21/2017 z dnia 19.06.2017 r. informował o otrzymaniu z Sądu Rejonowego w Warszawie decyzji o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKOKOGENERACJA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie91
(ulica)(numer)
+48 22 622 72 67+48 22 627 32 95
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213511744141699367
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

podstrony