Zobacz wszytkie

AMREST: Powiadomienie o transakcji na akcjach AmRest dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (ESPI)

29.12.2017 12:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr295/2017
Data sporządzenia:2017-12-29
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Powiadomienie o transakcji na akcjach AmRest dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego transakcji zbycia akcji Spółki. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.Podstawa prawna:

Art. 19 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki
PlikOpis
powiadomienie o transakcjach na akcjach amrest_jerzy tymofiejew_28 12 2017.pdfPowiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest_Jerzy Tymofiejew_28 12 2017

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 295/2017 Notification of transactions on AmRest shares executed by a person discharging managerial responsibilities;AmRest Holdings SE ( AmRest , the Company ) informs that it received on December 28th, 2017 a notice from Mr. Jerzy Tymofiejew - a person discharging managerial responsibilities, about a sale of 860 AmRest shares at the price of PLN 392.00 executed on December 28th, 2017. The transaction was executed at the Warsaw Stock Exchange.;The full content of the notification (in Polish) is provided in the attachment to this report.;Legal act: Art. 19 Sec. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-29Jacek TrybuchowskiCzłonek Zarządu
2017-12-29Olgierd DanielewiczCzłonek Zarządu
podstrony