Zobacz wszytkie

EBC SOLICITORS S.A.: ZWZ - lista akcjonariuszy (ESPI)

20.09.2018 13:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr18/2018


Data sporządzenia: 2018-09-20
Skrócona nazwa emitenta
EBC SOLICITORS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. w dniu 10 września 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 września 2018 roku.

Erne Ventures S.A. - liczba akcji oraz głosów z akcji na ZWZ: 2.346.383; udział w głosach na ZWZ - 48,57%; udział w ogólnej liczbie głosów - 14,66%;
Perot sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji na ZWZ: 454.938; udział w głosach na ZWZ -9,42%; udział w ogólnej liczbie głosów - 2,84%;
Radomir Woźniak- liczba akcji oraz głosów z akcji na ZWZ: 454.607; udział w głosach na ZWZ -9,41%; udział w ogólnej liczbie głosów - 2,84%;
Joanna Bodo - Raczkowska - liczba akcji oraz głosów z akcji na ZWZ: 496.348; udział w głosach na ZWZ -10,27%; udział w ogólnej liczbie głosów - 3,10%;
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. sp.k. - liczba akcji oraz głosów z akcji na ZWZ: 1.022.844; udział w głosach na ZWZ – 21,7 %; udział w ogólnej liczbie głosów - 6,39 %;

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-20Eryk NyckowskiPrezes Zarządu
podstrony