Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zwiększenie stanu posiadania akcji (ESPI)

26.09.2018 08:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr57/2018
Data sporządzenia:2018-09-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki w dniu 25 września 2018 r. zawiadomienia od James Caird Investments Ltd. z siedzibą na Grand Cayman, Kajmany, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią zawiadomienia James Caird Investments Ltd. posiada obecnie 16.076.704 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 7,40% ogólnej liczby głosów.

Spółka przypomina, iż informacja o osiągnięciu przez James Caird Investments Ltd. 6,19% głosów w Serinus Energy plc została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 51/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
57 2018 _załącznik - attachment.pdfformularz TR-1

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 57/2018Date: 2018-09-26Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification on change of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on the AIM in UK,
the Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland that on 25 September 2018 it received
notification from James Caird Investments Ltd. having its registered
office in Grand Cayman, Cayman Islands informing about change of its
share in the total vote in the Company and prepared under AIM
regulations (UK).


According to the notification the James Caird Investments Ltd. currently
holds 16,076,704 shares of the Company, representing 7.40% of the total
vote.


The Company reminds that it provided in current report No. 51/2018 of
July 6, 2018 information concerning obtaining by James Caird Investments
Ltd. of 6.19% in the total vote in in Serinus Energy plc.


The attachment to this current report contains the text of the original
notification in English, which has been filed by the Company in UK and
will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony