Zobacz wszytkie

ARCUS S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA (ESPI)

27.09.2018 15:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr17/2018


Data sporządzenia: 2018-09-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 27 września 2018 roku wpłynął obustronnie podpisany Aneks Nr 11 do Umowy z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (wcześniej BZ WBK SA) o kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Zgodnie z zapisami aneksu dostępność kredytu w kwocie 6 mln zł przedłużono do 30 września 2019 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę Banku.
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących jej sytuację finansową.
Zabezpieczenie w/w umów stanowi gwarancja de minimis, weksel własny, zastaw na majątku obrotowym oraz umowa przelewu wierzytelności.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-217Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolejowa5/7
(ulica)(numer)
(0 22) 53 60 900(0 22) 831 70 43
(telefon)(fax)
arcus_espi@arcus.plwww.arcus.pl
(e-mail)(www)
5260308803001345988
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-27Rafał CzeredysCzłonek Zarządu
podstrony