Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Informacja produktowa (ESPI)

27.09.2018 15:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr28/2018


Data sporządzenia: 2018-09-27
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Data premiery gry „The Padre” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 września 2018 powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zaktualizowaniu daty premiery gry „The Padre” (dalej jako „Gra”), wydawanej przez Feardemic sp. z o.o. Zgodnie z otrzymaną informacją, premiera Gry nastąpi w dniu 12 grudnia 2018 roku na platformach: XboX, PS4, Nintendo Switch i PC.

O zawarciu i szczegółach umowy dotyczącej wydania i dystrybucji Gry przez Feardemic sp. z o.o., a także o pracach nad tą Grą i informacjach o jej premierze Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. oraz nr 22/2018 z dnia 30 lipca 2018r.

Gra ta w opinii Emitenta będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok i kolejne okresy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BLOOBER TEAM S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)31-553
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Cystersów
9(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)676-238-58-17
120794317(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-27Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony