Zobacz wszytkie

SFD S.A.: Rejestracja w KRS połączenia z Black Master sp. z o.o., Berserk Labs sp. z o.o. i Balanced Nutrition sp. z o.o (ESPI)

02.10.2018 15:31

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia:2018-10-02
Skrócona nazwa emitenta
SFD S.A.
Temat
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z
o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (Spółka, Emitent), niniejszym podaje do publicznej
wiadomości informację, że na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS powziął w dniu 2
października 2018 roku informację o dokonaniu w dniu 1 października 2018 roku przez Sąd Rejonowy w
Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Emitenta ze spółką BLACK
MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.
Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez
przeniesienie na Emitenta („Spółka Przejmująca”) całego majątku spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. („Spółka
Przejmowana 1”), spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) oraz spółki BALANCED
NUTRITION Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”).
Zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiadała 100 % udziałów w Spółce
Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, połączenie odbyło się bez
podwyższania kapitału zakładowego, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają
one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SFD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFD S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-315Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Głogowska41
(ulica)(numer)
(77) 549 25 00(77) 549 25 01
(telefon)(fax)
sekretariat@sfd.plwww.sfdsa.pl
(e-mail)(www)
7543022222160360680
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-02Mateusz PazdanPrezes Zarządu
podstrony