Zobacz wszytkie

NOWAGALA: Umowa zbycia zabudowanej nieruchomości (ESPI)

09.10.2018 12:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2018


Data sporządzenia: 2018-10-09
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Zawarcie umowy zbycia zabudowanej nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA informuje, iż 9 października 2018 roku zawarto umowę zbycia zabudowanej nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności) położonej w Starachowicach, zlokalizowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, objętej księgą wieczystą nr KI1H/00027277/0, za cenę 5.950.000 złotych plus podatek VAT. Nieruchomość ta do 31 sierpnia 2018 roku była własnością (użytkowanie wieczyste) spółki zależnej Ceramiki Nowej Gali II sp. z o.o., jednak w wyniku zarejestrowania przez sąd połączenia tej spółki z Ceramiką Nową Gala SA, użytkownikiem wieczystym stała się spółka przejmująca – Ceramika Nowa Gala SA.
W rocznym sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2017 roku nieruchomość prezentowana była jako nieruchomość inwestycyjna, a jej wycena bilansowa to 7,55 mln zł. Sprzedaż nieruchomości spowodowała jednorazową stratę księgową w kwocie 1,6 mln zł. Strata wpłynie już na wynik finansowy i skonsolidowany wynik finansowy prezentowany w raporcie okresowym za III kwartał 2018 roku. Uzyskane wpływy ze sprzedaży zarząd planuje przeznaczyć na ograniczenie zadłużenia grupy kapitałowej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna1
(ulica)(numer)
041 39 01 100041 39 01 102
(telefon)(fax)
info@nowa-gala.com.plwww.nowa-gala.com.pl
(e-mail)(www)
658-10-02-540290556362
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-09Paweł GórnickiWiceprezes zarządu
2018-10-09Zbigniew PolakowskiProkurent
podstrony