Zobacz wszytkie

CD PROJEKT SA: Zbycie akcji przez członka Zarządu (ESPI)

18.10.2018 11:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr21/2018
Data sporządzenia:2018-10-18
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 18 października 2018 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 17 października 2018, Pan Michał Nowakowski – członek Zarządu Spółki, zbył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 63.499 akcji Spółki. Średnia cena jednostkowa zbycia wynosiła 165,74 zł za jedną akcje.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
powiadomienie o transakcjach - Michał Nowakowski.pdfPowiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 21/2018


Subject: Disclosure of transactions carried out by a person discharging
managerial responsibilities at the Company


Legal basis: Art. 19 section 3 of the Market Abuse Regulation (MAR)


The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw
(hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 18
October 2018 it was notified of the sale of Company stock by a person
discharging managerial responsibilities at the Company.


According to received notification, on 17 October 2018, Mr. Michał
Nowakowski – Board Member of the Company sold 63,499 shares of Company
stock on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange. The average
price per share was 165,74 PLN.


The above-mentioned notification is appended to this report.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-18
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu
podstrony