Zobacz wszytkie

BLACK POINT S.A.: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2018 (ESPI)

24.10.2018 12:48

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2018


Data sporządzenia: 2018-10-24
Skrócona nazwa emitenta
BLACK POINT S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za III kwartał 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 r.:

Dane jednostkowe:

Przychody: 5,57 mln PLN, wobec 6, 33 mln PLN w ubiegłym roku,
EBITDA: 0,65 mln PLN, wobec 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
EBIT: 0,32 mln PLN, wobec – 0,25 mln PLN w ubiegłym roku,
Zysk netto: 0,25mln PLN, wobec - 0,29mln PLN w ubiegłym roku.

Dane skonsolidowane:

Przychody: 11,38mln PLN, wobec 12, 08 mln PLN w ubiegłym roku,
EBITDA: 0,84 mln PLN wobec - 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
EBIT: 0,45 mln PLN wobec - 0,51 mln PLN w ubiegłym roku,
Zysk netto: 0,39 mln PLN wobec -0,60 mln PLN w ubiegłym roku.


Poprawa wyników działalności Spółki Black Point S.A. wypracowanych w III kwartale 2018 r. jest efektem wprowadzanych optymalizacji i restrukturyzacji.
Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za trzeci kwartał roku bieżącego. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 listopada 2018 roku.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-24Kamila YamasakiPrezes ZarzduKamila Yamasaki
podstrony