Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zmiana waluty dla ceny wykonania opcji na akcje (ESPI)

19.11.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr61/2018
Data sporządzenia:2018-11-19
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zmiana waluty dla ceny wykonania opcji na akcje
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w następstwie przeprowadzonego procesu Kontynuacji, obejmującego przeniesienie siedziby Spółki na Jersey, należącą do Wysp Normandzkich, oraz ze względu na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku AIM, prowadzonym przez London Stock Exchange, Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła przeliczenie ceny wykonania pozostających do realizacji opcji na akcje, należących do kierownictwa i pracowników, z dolara kanadyjskiego za akcję na funta szterlinga za akcję. Przeliczenie ceny wykonania nastąpiło w oparciu o kurs wymiany GBP/CAD z dnia Kontynuacji, tj. z 3 maja 2018 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego również informacje dotyczące ww. opcji zestawione w formularzu stanowiącym wzór powiadomienia określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r.
Załączniki
PlikOpis
61 2018_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 61/2018Date: 2018-11-19Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Stock Option Price Conversion


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK,
the Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that following the continuance
of the Company to Jersey, Channel Islands and the admission of the
Company’s shares to trading on the AIM market of the London Stock
Exchange, the Company’s Board of Directors have approved the conversion
of the strike price of the outstanding stock options of senior
executives and staff from Canadian Dollars per share to Pound Sterling
per share. This strike price conversion was set using the GBP/CAD
exchange rate at the date of the continuance, this being 03 May 2018.


The attachment to this current report contains text of the original news
release in English, which has been filed by the Company in UK and will
also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com, which
includes information about the options aggregated in a form according to
the template for notifications defined in Commission Implementing
Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony