Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej w Rumunii (ESPI)

26.11.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr62/2018
Data sporządzenia:2018-11-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej w Rumunii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) przekazuje aktualizację informacji o działalności operacyjnej Spółki w Rumunii.

Zgodnie z informacją opublikowaną 18 października 2018 r., zakończono budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Zakład jest gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji, jednak Spółka wciąż czeka na instalację modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (razem „Moduły”).

W komunikacie z 18 października br. Spółka informowała, że EPC, firma realizująca kontrakt wykonawczy (dalej „Wykonawca”) przekazała przedstawicielom Serinus harmonogram. Przewidywał on przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorczych Modułów w zakładzie ich producenta w Kanadzie w dniu 17 listopada 2018 r. (lub w zbliżonym terminie). Od dnia 22 listopada br. (lub terminu zbliżonego) Moduły miały być transportowane frachtowcem do portu Bremerhaven w Niemczech. Wykonawca przewidywał instalację, odbiór techniczny Modułów i rozpoczęcie produkcji na grudzień 2018 r.

Spółka pozostaje nadal na stanowisku, że niezwłocznie po instalacji Modułów będzie w stanie podjąć pełną produkcję. Jednocześnie po przeprowadzeniu w ostatnich dniach serii rozmów kontrolnych z Wykonawcą Spółka przewiduje, że Wykonawca nie zdoła dotrzymać terminów zakomunikowanych Spółce 18 października br.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby przyśpieszyć dostawę Modułów mając na względzie doprowadzenie do jak najszybszego podjęcia produkcji. Na żądanie Spółki Wykonawca wysłał swoich przedstawicieli do fabryki produkującej Moduły w celu przeprowadzenia dokładnej osobistej inspekcji osiągniętego postępu prac w produkcji Modułów, aktualnej sytuacji i dalszych planów prowadzących do zakończenia prac, a także ostatecznego terminu dostawy Modułów. Wykonawca realizujący kontrakt EPC poinformował Spółkę, iż mimo postępu w pracach nad produkcją Modułów w zakresie przygotowania korpusów separatorów, montażu, testów szczelności (ang. hydrotesting), malowania Modułów, niezbędna będzie instalacja elementów izolacyjnych i elektrycznych Modułów jeszcze przed przeprowadzeniem fabrycznych testów odbiorczych.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
62 2018_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 62/2018Date: 2018-11-26Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Operational Update - Romania


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”,
“Serinus”) announces an update in respect of its Romanian Operations.


As previously announced on 18 October, the Moftinu gas plant is complete
and able to operate at pressure with sustained production, but is
waiting for the installation of the Low Temperature Separation ("LTS")
unit and the Triethylene Glycol ("TEG") unit (together, the "Units").


As also previously announced on the 18 October 2018, the Company had
been provided with a timeline by its EPC Contractor (“Contractor”) that
the Factory Acceptance Tests for the Units would be conducted at the
manufacturing facility in Canada on or around 17 November 2018 and the
Units would be loaded onto a freighter for shipment to Bremerhaven,
Germany, on or around 22 November 2018, with installation, commissioning
and production anticipated for December 2018.


Following recent communication with its Contractor, the Company, while
it continues to believe that once the Units are installed it will be in
a position to move to full production, now has no confidence in its
Contractor to achieve the previously communicated timetable.


The Company is making every effort to expedite the Units to site with a
view to achieving first production as soon as possible. At the Company’s
insistence, the Contractor has sent a representative to the
manufacturing facility to provide a thorough in-person evaluation of the
achieved progress of the units, the status and completion plan going
forward, and a definitive date of delivery of the units. The EPC
contractor has reported back to the Company that while progress on the
units has been achieved in regards the spooling, assembly, hydrotesting,
and painting of the units, the installation of the insulation and
electrical still needs to be completed prior to the Factory Acceptance
Tests of the Units.


The attachment to this current report contains text of the respective
news release in English, which has been filed by the Company in UK and
will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony