Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Aktualizacja daty premiery gry ?The Padre? wydawanej przez spółkę zależną Emitenta (ESPI)

30.11.2018 17:33

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr33/2018


Data sporządzenia: 2018-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Aktualizacja daty premiery gry “The Padre” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 listopada 2018 powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zaktualizowaniu daty premiery gry "The Padre" (dalej jako "Gra"), wydawanej przez Feardemic sp. z o.o. Zgodnie z otrzymaną informacją, premiera Gry nastąpi w dniu 14 marca 2019 roku na platformach: XboX, PS4, Nintendo Switch i PC.

O zawarciu i szczegółach umowy dotyczącej wydania i dystrybucji Gry przez Feardemic sp. z o.o., a także o pracach nad tą Grą i informacjach o jej premierze Emitent informował w raportach bieżących: nr 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r., nr 22/2018 z dnia 30 lipca 2018r. oraz nr 28/2018 z dnia 27 września 2018r.

Gra ta w opinii Emitenta będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok i kolejne okresy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-30Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony