Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (ESPI)

30.11.2018 19:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr28/2018


Data sporządzenia: 2018-11-30
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informował w raportach okresowych i bieżących o toczących się w Spółce postępowaniach kontrolnych w zakresie rozliczeń w przedmiocie podatku od towarów i usług za lata 2009-2012 oraz styczeń-luty 2013 r. Postępowania te koncentrowały się na kwestii zbadania czy Spółka dochowała należytej staranności w realizowanych transakcjach handlowych. We wcześniejszych raportach Emitent poinformował, że postępowania kontrolne za lata 2009-2011 oraz styczeń i luty 2013 r. zostały zakończone wynikami kontroli, które nie rodziły konsekwencji finansowych dla NTT System S.A.

Zarząd NTT System S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki Wyniki Kontroli wydane w dniu 23.11.2018 r. przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (dalej „Naczelnik”), które kończą ostatnie niezakończone, z wyżej wymienionych postępowań - postępowanie kontrolne w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.

Zakresem kontroli objęto: Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 720 ze zm.), w zw. z art. 202 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, w otrzymanych, w dniu dzisiejszym Wynikach Kontroli przedstawiono ustalenia i wnioski z przeprowadzonego postępowania kontrolnego.

Otrzymane Wyniki Kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych dla Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-30Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2018-11-30Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony