Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zmiana adresu siedziby Spółki (ESPI)

03.12.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr63/2018
Data sporządzenia:2018-12-03
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zmiana adresu siedziby rejestrowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka") informuje, że z dniem 17 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana adresu siedziby rejestrowej Spółki. Nowy adres rejestrowy to: 28 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 8SB, Wyspy Normandzkie.

Dotychczasowy adres siedziby rejestrowej Spółki to: The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 8SB, Wyspy Normandzkie.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
63 2018_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 63/2018Date: 2018-12-03Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Change of Registered Office Address


Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering –
current and periodical information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”)
announces that effective from 17 December 2018, its registered office
will change to 28 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 8SB.


Current address of the Company’s registered office is: The Le Gallais
Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 8SB, Channel Islands.


Considering that the shares of the Company are listed on the AIM in UK,
the attachment to this current report contains text of the respective
release in English, which has been filed by the Company in UK and will
also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-03Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony